Vui Chay Ý Đạo

Hồi đầu thị ngạn

Thiền sinh A nói vớI thiền sinh B:

- Chị ơi ! Nghe Thầy dạy cứ quay đầu lại là thấy bờ kia, nhưng sau em quay đầu rồi mà vẫn không thấy?

Thiền sinh B đáp:

- Tại chị chỉ quay đầu từ phương Bắc đến phương Nam mà thôi.

Thiền sinh A:

- Vậy chị chỉ xem phải quay đầu như thế nào?

Thiền sinh B:

- Tiếp tục quay đầu từ Bắc chí Nam, từ Đông sang Tây, rồi quay vòng vòng là thấy liền hà !..!.

Thiền sinh A: Trời ! Trời!

Thiền sinh B: Đó ! Đó !

 

Tưới Cây

Mỗi sáng, SP thường kéo dây tưới các cây và mảnh vườn rất sớm để còn kịp làm việc khác.

Một thiền sinh lợi dụng cơ hội nầy để học pháp bèn thưa hỏi:

- SP giúp dạy cho con vài chiêu đi?

- SP bèn đưa ngay vòi nước nói: Tưới cây đi

- Thiền sinh ngẩn ngơ nhận vòi nước…, một lúc bỗng la lên. A! con biết rồi.

- SP hỏi: Biết sao?

- Thiền sinh: Đó là chiêu “Thủy Long phun Mộc”

- SP: lắc đầu ngán ngẩm.