Mừng Quang Chiếu Ra Đời

Quang Chiếu ra đời, những người Phật tử chúng con như có một nguồn tâm lực mãnh liệt. Tuy cách xa Thầy nửa vòng trái đất mà nguồn sinh lực ấy, vầng hào quang ấy đã làm rung động tâm linh chúng con. Nghĩ lại bấy lâu nay do thiếu duyên nên vẫn bị vùi lấp trong vô minh tăm tối. Nay nhờ phúc duyên lành có được Thiền viện Quang Chiếu, chúng con có dịp gặp lại Thầy, vị Tôn sư vô cùng quý kính và quý Sư Cô được sự đào tạo dạy dỗ của Thầy. Những cuộn băng giảng Pháp, những tập sách giảng giải của Thầy đã giúp cho chúng con biết đường về nhà.

Ngày Lễ Khánh thành Thiền viện Quang Chiếu, Tăng, Ni và Phật tử nhiều nơi quy tụ về. Hạnh phúc thay vị Tôn sư khả kính đã đến rồi, nguồn Thiền tông Việt Nam thật sự được Thầy đưa ra hải ngoại. Chúng con cảm thấy niềm hạnh phúc mãnh liệt dâng trào lên. Nhớ lại ngày ấy nhìn mấy anh chị em đến đảnh lễ Thầy, Thầy từ bi chụp ảnh lưu niệm với tất cả Phật tử. Thật chưa bao giờ có những giây phút êm đềm và hạnh phúc lớn lao như thế.

Quang Chiếu là bước đầu tiên của nguồn Thiền tông Việt Nam ở hải ngoại. Tuy vậy, quý Cô cũng còn gặp nhiều khó khăn, thời gian trôi qua Thiền viện đã từng bước đổi mới. Nhờ ân đức, phước báu của Thầy, có Phật tử phát tâm cúng dường xây dựng Chánh điện mới.

Quý Sư Cô và cũng có nhiều Phật tử trực tiếp hay gián tiếp ngầm hỗ trợ việc xây dựng Chánh điện, hy vọng thành tựu tốt đẹp cho Phật sự nầy, để có nơi tạo duyên lành cho Phật tử chúng con có nơi an ổn tu hành.

Hạnh phúc thay cho Phật tử chúng con, quý hóa thay nhân duyên của Phật pháp. Đến nay Thiền viện Quang Chiếu vừa tròn 3 tuổi. Theo từng năm tháng, chúng con thầm cầu nguyện quý Sư Cô là ngọn đuốc soi sáng dẫn đường nối đuốc Thầy dẫn dắt Phật tử chúng con để nguồn Thiền Tông càng ngày phát triển, để không cô phụ lòng Thầy đã dầy công sáng tạo.

Đoàn Viên