Thiền Gục

Trong giờ ngồi thiền của khóa tu vừa qua. Không khí thật yên lặng. Bổng nhiên nghe một cái “bịch”. Mọi người ngoáy cổ nhìn quanh xem chuyện gì. Chợt thiền sinh A cầm bồ đoàn đưa lên tự nói: “Cái gối nó dẹo”??…. Nói xong thiền sinh bẻn lẻn leo lên bồ đoàn ngồi tiếp. Tất cả không ai nói ra, thầm cười trong bụng.

Huệ Thuận


Lãng Tai

Một buổi tối sau giờ ngồi thiền, xuống phòng. Thiền sinh A nói với thiền sinh B: Ngồi kiết già đau chân quá, ngán ngồi thiền như ngán cơm nếp. Thiền sinh B vổ tay cười: Mai nấu cơm nếp à?….. Mọi người đều cười rộ.

Huệ Nguyên


Xin Mời

Một hôm có 2 người Mỹ đến sửa ống nước cho thiền viện.

Thiền sinh A bảo Thiền sinh B: Đem chuối, coca lon mời họ.

Thiền sinh B nói: Con không biết tiếng Mỹ làm sao mời?

Thiền sinh A nói : Dễ ợt, không cần biết tiếng Mỹ cũng mời được. Cô đưa cho nó một trái chuối, rồi cô lột một trái chuối cô ăn. Nếu nó chưa hiểu. Cô lột thêm một trái nữa ăn tiếp. Đồng thời cô đưa nó một lon nước rồi cô khui một lon đứng uống. Nếu nó chưa hiểu thi khui thêm một lon nữa uống tiếp?

Thiền sinh B: gải đầu…

Thiền sinh A: cười hi hi…..

Huệ Nguyên