Khánh Thành Thiền Viện Quang Chiếu

Đây Quang Chiếu
Tiếng chuông vang
Rừng xanh lá
Chim từng đàn ca hát
Đây Thiền Đường
Trời xanh ngát
Hoa đua màu
Hương ngào ngạt tâm linh
Thong dong gậy trúc túi kinh
Thiền đường Quang Chiếu môn sinh đón Thầy
Rồi Thầy gậy trúc đó đây
Túi kinh bài giảng lời Thầy bao la
Nay Quang Chiếu rộ nở hoa
Túi kinh gậy trúc quê nhà thiền lâm
Tháng ngày nhập thất Trúc Lâm
Thưa Thầy! con vẫn ghi tâm lời Thầy.
Ở đây Ni chúng sum vầy
Ở đây Phật tử ngày ngày đón đưa
Bóng Cô sớm nắng chiều mưa
Chân Cô từng bước gió mưa không màng
Tay Cô nâng luống hoa vàng
Nón Cô thấp thoáng bên hàng rào thưa
Tiếng Cô giảng pháp sớm trưa
Tiếng chuông tiếng mõ muối dưa qua ngày
Bàn tay nắm lấy bàn tay
Nam mô Đức Phật con nay nguyện lòng
Cùng nhau xây dựng thiền đường
Góp công, góp sức , một lòng cùng chung
Hoàn thành Chánh Điện ước mong
Cúng dường tam bảo, tạ Công ơn Thầy

Mười bốn tháng mười hai
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Chánh Điện đứng vững giữa trời
Uy nghi, tôn kính, một đời yêu thương
Đàn chim hoa bướm tưng bừng
Khánh thành Chánh Điện chào mừng thập phương
Khánh Thành mở hội mười phương
Đó đây phật tử cùng nương cửa Thiền
Lắng nghe pháp
Chăm hành thiền
Cho tâm trút hết ưu phiền
Cho đời rộng mở, cho phiền não tan
Không dính mắc,
Không buộc ràng
Đường vào đạo pháp thênh thang
Lời Thầy ghi nhớ một đường chuyên tu

Chơn Phương