Băng Giảng

Xin vui lòng liên lạc Thiền Viện để thỉnh những băng giảng, kinh sách và dụng cụ tọa thiền ở số (817-483-8670) hoặc gởi Email đến quangchieuzen@yahoo.com. Quí vị có thể nghe những bài Pháp Thoại đã được cập nhật (dạng Windows Media Audio WMA) bằng cách nhấn trỏ vào dấu hiệu , hoặc bấm vào hình bên cạnh tựa bài để lưu trữ vào máy vi tính của quí vị.

Tựa Tác Giả
Thể Loại
Số Lượng
Trí Tuệ Hiểu Biết Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
8/07/2015 
CD 
Tứ Vô Lượng Tâm Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
8/07/2015 
CD 
Tứ Nhiếp Pháp Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
8/05/2015 
CD 
Tự Tánh Bảo Châu Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
8/02/2015 
CD 
Tinh Tấn Trong Hiện Tại Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
7/31/2015 
CD 
Tìm Lại Chính Mình Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
7/30/2015 
CD 
Thường Niệm Quán Thế Âm Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
7/28/2015 
CD 
Thiền Trong Đời Sống Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
7/24/2015 
CD 
Thiền Trong Một Phút Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
7/21/2015 
CD 
Thân Khẩu Ý Thiền Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
7/15/2015 
CD 
Tâm Sanh Các Pháp Sanh Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
7/14/2015 
CD 
Sống Đạo Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
7/10/2015 
CD 
Sống Khổ Hay Vui Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
7/09/2015 
CD 
Sáu Căn Là Gốc Luân Hồi Giải Thoát Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
7/07/2015 
CD 
Quan Âm Trong Nhà Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
7/05/2015 
CD 
Phật Nhãn Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
7/01/2015 
CD 
Nụ Cười Của Hòa Thượng Bố Đại Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
6/28/2015 
CD 
Người Biết Sống Một Mình Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
6/26/2015 
CD 
Mất Mát Và Sự Cảm Nhận Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
6/26/2015 
CD 
Đạo Phật thành đạo Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
4/16/2015 
CD 
Chín Chương Di Giới Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
4/13/2015 
CD 
Bài Kệ Khuyến Thế (029-035) Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
4/08/2015 
CD 
Bài Kệ Khuyến Thế (016-028) Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
4/08/2015 
CD 
Hư Danh Sanh Ngạo Mạn Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
3/21/2015 
CD 
Rộng Kết Duyên Lành Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
3/20/2015 
CD 
HT Vân Am Dạy Chúng Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
2/09/2015 
CD 
14 Điều Răn Của Đức Phật Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
1/6/2009 
CD 
Ba yếu tố thành tựu của người con Phật Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
4/29/2012 
CD 
Bài Học Leo Núi Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
4/24/2012 
CD 
Bài Học Từ Cây Cỏ Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
3/6/2012 
CD 
Bài Kệ Thượng Đường 17.3.2013 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
1/24/2014 
CD 
Bồ Tát Quan Thế Âm Qua Kinh Điển Và Trong Nhân Gian Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/17/2004 
CD 
Buông Xã Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/17/2004 
CD 
Cây Nêu Trong Lòng Ta Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
5/17/2007 
CD 
Cha Mẹ Là Cây Cao Bóng Cả Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/17/2004 
CD 
Chấp Là Gốc Sanh Tử Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
4/24/2012 
CD 
Chất Độc Tâm Thức Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
4/25/2012 
CD 
Đại Đệ Tử Ni Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
10/5/2004 
CD 
Đạo Nghĩa Thầy Trò Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
5/10/2012 
CD 
Đạo Phật Tự Do Và Bình Đẳng Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/17/2004 
CD 
Đẹp Hơn Những Bông Hoa Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
6/6/2012 
CD 
Dòng Nước Chánh Pháp Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
4/25/2012 
CD 
Giác Ngộ Là Con Đường Đưa Đến Giải Thoát Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
11/7/2004 
CD 
Hai Mươi Điều Khó Được Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/17/2004 
CD 
Hãy Thắp Ngọn Đèn Của Chính Mình Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
5/9/2012 
CD 
Hãy Tự Đảm Đương Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
4/26/2012 
CD 
Hãy Tự Thắp Ngọn Đèn Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
4/26/2012 
CD 
Học Theo Gương Phật 01 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
5/11/2012 
CD 
Học Theo Gương Phật 02 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
5/11/2012 
CD 
Khổ Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
10/17/2009 
CD 
Kho Báu Nhà Mình Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
5/17/2007 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD01 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD02 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD03 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD04 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD05 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD06 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD07 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD08 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD09 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD10 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD11 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD12 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD13 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD14 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD15 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD16 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD17 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD18 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD19 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD20 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD21 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD22 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD23 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD24 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD26 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
11/7/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD27 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
11/7/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD28 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
11/30/2004 
CD 
Kinh Thắng Man Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
2/18/2009 
CD 
Làm Thiện An Vui Làm Ác Gây Tội Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/17/2004 
CD 
Lời Khen Tiếng Chê Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
5/9/2012 
CD 
Lòng hiếu thảo của người tại gia và xuất gia 01 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
6/6/2012 
CD 
Lòng hiếu thảo của người tại gia và xuất gia 02 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
6/6/2012 
CD 
Mộng Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/17/2004 
CD 
Một Dừng Muôn Việc Dừng Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
5/1/2012 
CD 
Mười Điều Tâm Niệm Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/17/2004 
CD 
Ngã Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/17/2004 
CD 
Ngốc Am Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
6/7/2012 
CD 
Người Phật Tử Tại Gia Tu Như Thế Nào Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
7/11/2012 
CD 
Người Tại Gia Làm Sao Tu Hành Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
11/7/2004 
CD 
Nhân Quả Không Rời Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
7/11/2012 
CD 
Phật Là Đấng Vô Thượng Y Vương Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/17/2004 
CD 
Phật Sống Hành Đạo Và Ra Đi Như Một Con Người Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/17/2004 
CD 
Quăng gánh nặng xuống Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
7/11/2012 
CD 
Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
5/17/2007 
CD 
Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất: Ngộ Tánh Luận Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
1/18/2009 
CD 
13 
Sáu Đề Mục Tự Bảo Hộ Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
3/6/2012 
CD 
Tâm Rộng Trời Đất Rộng Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
3/5/2012 
CD 
Thẳng Một Đường Mà Đi Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
5/17/2007 
CD 
Thất Thánh Tài Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
11/30/2004 
CD 
Trí Tuệ Giác Ngộ Của Đức Phật Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
11/30/2004 
CD 
Truyền Gia Bảo - Thiền Tông Trực Chỉ Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
2/20/2009 
CD 
TS Tuyết Đường dạy chúng Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
3/6/2012 
CD 
Tứ Hoằng Thệ Nguyện Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
11/30/2004 
CD