Băng Giảng

Xin vui lòng liên lạc Thiền Viện để thỉnh những băng giảng, kinh sách và dụng cụ tọa thiền ở số (817-483-8670) hoặc gởi Email đến quangchieuzen@yahoo.com. Quí vị có thể nghe những bài Pháp Thoại đã được cập nhật (dạng Windows Media Audio WMA) bằng cách nhấn trỏ vào dấu hiệu , hoặc bấm vào hình bên cạnh tựa bài để lưu trữ vào máy vi tính của quí vị.

Tựa Tác Giả
Thể Loại
Số Lượng
Đạo Phật thành đạo      Ni Sư Hạnh Diệu 
4/16/2015 
CD 
Chín Chương Di Giới      Ni Sư Hạnh Diệu 
4/13/2015 
CD 
Bài Kệ khuyến Thế (029-035)      Ni Sư Hạnh Diệu 
4/08/2015 
CD 
Bài Kệ khuyến Thế (016-028)      Ni Sư Hạnh Diệu 
4/08/2015 
CD 
Hư Danh Sanh Ngạo Mạn Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
3/21/2015 
CD 
Rộng Kết Duyên Lành Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
3/20/2015 
CD 
HT Vân Am Dạy Chúng Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
2/09/2015 
CD 
14 Điều Răn Của Đức Phật Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
1/6/2009 
CD 
33 Vị Tổ      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
An Vị Phật, Tạ Pháp      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Ba Bước Đi Của TV Trúc Lâm      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Ba Điểm Trọng Yếu Của Đạo Phật      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Ba Điều Căn Bản Của Người Tu Phật Nghe Pháp download  HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Ba Điều Kiện Của Pháp Sư      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Ba Điều Trọng Yếu Của Đạo Phật      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Ba yếu tố thành tựu Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
4/29/2012 
CD 
Ba Yếu Tố Thành Tựu của Người Con Phật Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/17/2004 
CD 
Bài Học Leo Núi Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
4/24/2012 
CD 
Bài Học Từ Cây Cỏ Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
3/6/2012 
CD 
Bài Kệ Thượng Đường 17.3.2013 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
1/24/2014 
CD 
Bản Ngã Là Gốc Khổ Đau Và Bất Công Nghe Pháp download  HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Bát Nhã Tâm Kinh Nghe Pháp download  HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Biệt Nghiệp Và Đồng Nghiệp      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Biết Thì Không Vọng, Vọng Thì Không Biết      Thầy Tuệ Giác 
 
CD 
Biết Tu Thì Được Nhẹ Nhàng Và Thảnh Thơi      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Bỏ Tất Cả, Được Tất Cả      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Bồ Tát Quan Thế Âm Qua Kinh Điển Và Trong Nhân Gian Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/17/2004 
CD 
Bổ Túc 10 Bức Tranh Chăn Trâu      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Bổ Túc 10 Bức Tranh Chăn Trâu      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Bổ Túc Kinh Bát Nhã Và Kiến Giải Điên Khùng Nghe Pháp download  HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Bốn Điều Tinh Tấn      Thầy Tuệ Tỉnh 
 
CD 
Bốn Phần Quan Trọng Của Người Tu      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Buổi Họp Mặt Của HT Với Phật Tử California - 1994      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Buổi Họp Mặt Của HT Với Phật Tử Tại Santa Ana, Hoa Kỳ 29/10/94      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Buổi Lễ Tại Oklahoma - The 3rd Oklahoma Buddhist Conference 2002      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Buông Xã Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/17/2004 
CD 
Cái Biết Sờ Sờ      Thầy Thông Phương 
 
CD 
Cây Nêu Trong Lòng Ta Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
5/17/2007 
CD 
Cha Mẹ Là Cây Cao Bóng Cả Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/17/2004 
CD 
Chân Tâm Vọng Tâm      Thầy Tuệ Tỉnh 
 
CD 
Chánh Tín Và Mê Tín      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Chấp Là Gốc Sanh Tử Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
4/24/2012 
CD 
Chất Độc Tâm Thức Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
4/25/2012 
CD 
Chổ Đồng Và Khác Giữa Phật Học Và Khoa Học      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Chổ Gặp Gỡ Của Thiền Tông Và T.Nh Độ      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Chủ Trương Đường Lối Tu      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Chùa Cổ Việt Nam      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Chúc Tết HT Năm Quý Mùi Tại TVTL      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Chúc Tết HT Tại Thiền Viện Trúc Lâm 1998      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Chúc Tết HT Tại Trúc Lâm Năm Tân Tỵ 2001      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Chúc Tết Tân Tỵ 2001      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Chứng Đạo Ca      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Chúng Ta Đi Chùa Để Tu Hay Cầu Xin      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Chúng Ta Đi Chùa Để Tu Hay Cầu Xin Nghe Pháp download  HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Chuộng Cái Giả Mà Quên Đi Cái Thật      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Chuộng Giả Quên Thật      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Chuyến Đi Hà Nội      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Chuyến Đi Hà Nội - Trên Núi Yên Tử      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Chuyến Đi Hà Nội 1996      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Chuyến Đi Thầm Lặng Nghe Pháp download  HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Chuyến Thăm & Thuyết Giảng Tại Chùa Phước Điền - Châu Đốc      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Chuyến Thăm 10 Ngày Tại Toronto      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Cội Gốc Của Đạo Phật Nghe Pháp download  HT Thích Thanh Từ 
2/24/2009 
CD 
Công Cha Nghĩa Mẹ      Thầy Tuệ Giác 
 
CD 
Công Phu Tu Hành      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Cốt Làm Lại Thiền Tông Đời Trần      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Cốt Tủy Của Đạo Phật      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Cư Trần Lạc Đạo Phú      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Cửa Thiền 1996      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Cung Nghinh HT Về Đại Đăng      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Cuộc Đời Là Mâu Thuẩn      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Cuộc Phỏng Vâ'N Của HT Tại Chùa Vạn Hạnh Virginia - 1994      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Cương Lĩnh Pháp Tu Thiền Nghe Pháp download  HT Thích Thanh Từ 
4/19/2005 
CD 
Cương Yếu Để Tu      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Đãi Cát Tìm Vàng      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Đại Đệ Tử Ni Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
10/5/2004 
CD 
Đài Truyền Hình Phỏng Vấn Ht Thích Thanh Từ      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Đạo Nghĩa Thầy Trò Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
5/10/2012 
CD 
Đạo Phật Bình Đẳng      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Đạo Phật Bình Đẳng Tự Do Tuyệt Đối      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Đạo Phật Cứu Khổ Chúng Sanh Bằng Cách Nào      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Đạo Phật Không Của Riêng Ai      Thầy Tuệ Tỉnh 
 
CD 
Đạo Phật Là Đạo Của Tất Cả Mọi Người      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Đạo Phật Là Đạo Giác Ngộ      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Đạo Phật Là Đạo Giác Ngộ      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Đạo Phật La Đạo Như Thật      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Đạo Phật Là Đạo Như Thật      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Đạo Phật Lạc Quan Hay Bi Quan - Tu Hành & Nhập Thất      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Đạo Phật Nói Thấy Đúng Như Thật      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Đạo Phật Rất Công Bằng & Bình Đẳng      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Đạo Phật Rất Công Bằng Và Bình Đẳng      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Đạo Phật Tự Do Và Bình Đẳng Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/17/2004 
CD 
Đạo Phật Yêu Đời - Phỏng Vấn Của Little Sài Gòn 2001      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Đầu Mối Của Luân Hồi Và Giải Thoát Sinh Tử Nghe Pháp download  HT Thích Thanh Từ 
2/24/2009 
CD 
Đêm Phổ Trà Tại Thiền Viện Trúc Lâm      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Đêm Tất Niên Năm Canh Thìn - 2001      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Đêm Trừ Tịch Trúc Lâm 2001      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Đêm Văn Nghệ Tại Thường Chiếu - 1998      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Đẹp Hơn Những Bông Hoa Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
6/6/2012 
CD 
Đồng Nghiệp Và Biệt Nghiệp      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Dòng Nước Chánh Pháp Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
4/25/2012 
CD 
Đức Phật Khi Còn Học Đạo      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Đức Phật Là Bậc Thầy Chỉ Đường      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Đức Phật Là Bậc Thầy Chỉ Đường      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Đức Phật Là Bậc Thầy Chỉ Đường Cho Chúng Sanh      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Đức Phật Là Vua Thầy Thuốc      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Đường Lên Ngọa Vân Am      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Đường Lối Tu Thiền - Ý Nghĩa Tượng Phật Di Lạc      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Đường Sanh Tử Đường Bất Tử Nghe Pháp download  HT Thích Thanh Từ 
9/19/2004 
CD 
Giá Trị Tam Bảo      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Giác Ngộ Là Con Đường Đưa Đến Giải Thoát Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
11/7/2004 
CD 
Giác Ngộ Và Mê Lầm      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Giải Nghi Về Nhân Quả      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Giải Thóat Là Cốt Lõi Của Đạo Phật      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Giỗ Thứ 29 Cố HT Thích Thiện Hoa Năm Tân Tỵ 2002      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Giỗ Tổ Lần Thứ 28      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Hai Mươi Điều Khó Được Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/17/2004 
CD 
Hai Ông Vua Xem Ngai Vàng Như Dép Rách      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Hai Ông Vua Xem Ngai Vàng Như Đôi Dép Rách      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Hành Hương Trung Quốc - 1993      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Hãy Thắp Ngọn Đèn Của Chính Mình Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
5/9/2012 
CD 
Hãy Tự Đảm Đương Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
4/26/2012 
CD 
Hãy Tự Thắp Ngọn Đèn Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
4/26/2012 
CD 
Hoa & Rác      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Hòa Thượng Đến Washington & Đưa HT Đi New York      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Hòa Thượng Đi Thăm Các Thiền Thất Năm Quý Dậu      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Hòa Thượng Thuật Lại Chuyến Đi Thầm Lặng 2002      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Học Phật Và Tu Phật      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Học Theo Gương Phật 01 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
5/11/2012 
CD 
Học Theo Gương Phật 02 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
5/11/2012 
CD 
Hồi Đầu Thị Ngạn Tại Uyển Sơn      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
HT Đi San Diego Nhà Chân Phúc - Đạo Phật Là Đạo Giác Ngộ      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
HT Giải Đáp Thiền - 1993      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
HT Giảng Tại Chan Meditation Center      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
HT Tại Quang Chiếu - Đạo Tràng Chân Tâm, Oklahoma      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
HT Thuyết Pháp Tại Chùa Hoa Nghiêm      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
HT Thuyết Pháp Tại Chùa Huệ Quang, California      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
HT Thuyết Pháp Tại Chùa Thập Phương, New York      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
HT Thuyết Pháp Tại Chùa Việt Nam      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
HT Thuyết Pháp Tại Hội Trường San Jose      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
HT Thuyết Pháp Tại Nhà Quang Thiện, New York      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Hư Danh Sanh Ngạo Mạn Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
4/27/2012 
CD 
Hướng Dẫn Tọa Thiền Tại Sydney - Đạo Phật Là Sức Sống Vươn Lên      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Khám Phá Được Ông Chủ Nghe Pháp download  HT Thích Thanh Từ 
10/6/2004 
CD 
Khổ Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
10/17/2009 
CD 
Kho Báu Nhà Mình Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
5/17/2007 
CD 
Kinh Bát Nhã      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Kinh Hoa Nghiêm      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
10 
Kinh Kim Cang      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Kinh Kim Cang      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
11 
Kinh Lăng Già Tâm ấn      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Kinh Pháp Bảo Đàn      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
13 
Kinh Pháp Cú - CD01 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD02 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD03 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD04 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD05 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD06 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD07 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD08 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD09 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD10 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD11 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD12 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD13 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD14 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD15 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD16 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD17 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD18 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD19 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD20 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD21 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD22 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD23 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD24 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/16/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD26 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
11/7/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD27 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
11/7/2004 
CD 
Kinh Pháp Cú - CD28 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
11/30/2004 
CD 
Kinh Pháp Hoa      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Kinh Thắng Man Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
2/18/2009 
CD 
Kinh Viên Giác      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
13 
Kỹ Niệm Thiền Viện Trúc Lâm 10 Tuổi      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Làm Sao Bỏ Được Tham Sân Si      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Làm Sao Tìm Lại Mình, Biết Được Mình      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Làm Thiện An Vui Làm Ác Gây Tội Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/17/2004 
CD 
Lễ Đặt Đá Trúc Lâm Yên Tử      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Lễ Khánh Thành Nhà Tổ TV Thường Chiếu      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Lễ An Vị Phật      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Lễ Chúc Mừng Thượng Thọ HT Tôn Sư Tại TV Thường Chiếu      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Lễ Chúc Thọ & Lễ Đặt Đá Tại TV Quang Chiếu 2002      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Lễ Chúc Thọ Hòa Thượng Tại Thiền Viện Thường Chiếu 2002      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Lễ Đặt Móng Tại TV Chơn Không      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Lễ Giổ Cố HT Thích Thiện Hoa Tại TV Thường Chiếu      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Lễ Khánh Thành Chùa Lân - Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Lễ Khánh Thành Chùa Phật Quang      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Lễ Khánh Thành Thiền Tự Bồ Đề      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Lễ Khánh Thành TV Quang Chiếu      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Lễ Khánh Thành TV Trúc Lâm      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Lễ Kỷ Niệm Lần Thứ 20 Ngày Viên Tịch Của Cố HT Thích Thiện Hoa      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Lễ Kỷ Niệm Thứ 19 & 20 Ngày Viên Tịch Cố HT Thích Thiện Hoa      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Lễ Quy Y Tại Thiền Viện Quang Chiếu 2002      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Lễ Tất Niên Nhâm Ngọ Tại TVTL      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Lễ Tự Tứ Tại TV Thường Chiếu      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Lễ Tự Tứ Tại TV Thường Chiếu      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Lợi Ích Của Sự Tu Thiền - 3 Chặng Tu      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Lời Khen Tiếng Chê Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
5/9/2012 
CD 
Lòng hiếu thảo của người tại gia và xuất gia 01 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
6/6/2012 
CD 
Lòng hiếu thảo của người tại gia và xuất gia 02 Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
6/6/2012 
CD 
Lòng Hiếu Thảo Của Người Tại Gia Và Xuất Gia      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Lòng Tin Của Người Con Phật      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Lòng Tin Của Người Con Phật      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Luận Tối Thượng Thừa      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Luận Tối Thượng Thừa      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Lý Do Tu Thiền      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Mình Là Cái Gi` Nghe Pháp download  HT Thích Thanh Từ 
2/26/2009 
CD 
Mộng Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/17/2004 
CD 
Mộng      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Một Bài Pháp Kỳ Diệu      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Một Cái Biết Suốt Cả Xưa Nay      Thầy Tuệ Giác 
 
CD 
Một Dừng Muôn Việc Dừng Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
5/1/2012 
CD 
Một Thứ Tài Sản Không Bao Giờ Bị Mất      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Mùa Xuân Vỉnh Hằng      Thầy Tuệ Giác 
 
CD 
Mục Đích Toạ Thiền Nghe Pháp download  HT Thích Thanh Từ 
2/26/2009 
CD 
Mười Điều Tâm Niệm Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/17/2004 
CD 
Ngã Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/17/2004 
CD 
Nghiệp Dẫn Vào Luân Hồi      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Nghiệp Dẫn Vào Luân Hồi Nghe Pháp download  HT Thích Thanh Từ 
11/7/2004 
CD 
Ngốc Am Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
6/7/2012 
CD 
Người Bất Tử      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Người Biết Sống Một Mình      Thầy Tuệ Tỉnh 
 
CD 
Người Khéo Tu Sẽ Được Hạnh Phúc      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Người Phật Tử Tại Gia Tu Như Thế Nào Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
7/11/2012 
CD 
Người Tại Gia Làm Sao Tu Hành Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
11/7/2004 
CD 
Nguồn Gốc Tu Hành Của Phật      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Nhắc Nhở Các Đạo Tràng      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Nhân Quả Không Rời Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
7/11/2012 
CD 
Những Bệnh Của Người Tu Thiền Nghe Pháp download  HT Thích Thanh Từ 
2/26/2009 
CD 
Những Bước Thăng Trầm      Thầy Tuệ Tỉnh 
 
CD 
Những Chặng Đường Tu      Thầy Tuệ Tỉnh 
 
CD 
Những Chướng Duyên Trên Đường Tu      Thầy Tuệ Giác 
 
CD 
Những Điều Dường Như Mâu Thuẫn      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Những Trở Ngại Là Chướng Duyên Hay Thắng Duyên      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Niềm Vui Đầu Xuân      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Nói Cho Người Già Bịnh      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Nói Rỏ Đường Lối Tu Hành Nghe Pháp download  HT Thích Thanh Từ 
2/26/2009 
CD 
Nói Rộng Sắc Thân      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Phái Đòan Văn Nghệ Sĩ Vấn An HT      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Phải Nghĩ Kế Lâu Dài      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Phản Quan Tự Kỷ      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Phản Quan Tự Kỷ      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Phật Giáo Đánh Giá Thân Này Là Tiện Hay Quý      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Phật Giáo Đời Trần      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Phật Giáo Thiền Tông Việt Nam      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Phật Là Đấng Vô Thượng Y Vương Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/17/2004 
CD 
Phật Pháp Cứu Cánh Là Một Nhưng Phương Tiện Rất Nhiều      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Phật Pháp Là Chân Thật      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Phật Pháp Là Chân Thật      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Phật Pháp Là Ngay Đây Đừng Tìm Kiếm Nơi Nào Khác      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Phật Pháp Ngay Đây, Đừng Tìm Kiếm Nơi Nào Khác      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Phật Sống Hành Đạo Và Ra Đi Như Một Con Người Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
9/17/2004 
CD 
Phim Tư Liệu Thiền Trong Cửa Chùa & Một Góc Trời Đà Lạt      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Phổ Hiền Hạnh Nguyện      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Phước Đức Và Công Đức      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Phương Pháp Tọa Thiền      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Phương Pháp Tọa Thiền Tại Trúc Lâm & Quang Chiếu      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Phương Tiện Truyền Bá Đạo Phật      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Quăng gánh nặng xuống Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
7/11/2012 
CD 
Rộng Khuyến Phát Tâm Bồ Đề      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Sám Hối      Thầy Tuệ Giác 
 
CD 
Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
5/17/2007 
CD 
Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất: Ngộ Tánh Luận Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
1/18/2009 
CD 
13 
Sáu Đề Mục Tự Bảo Hộ Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
3/6/2012 
CD 
Sự Sai Biệt Giữa Phật Học & Khoa Học      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Sự Sai Biệt Giữa Phật Học & Khoa Học      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Sư Thật Là Vậy      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Sự Tương Quang Giữa Bát Nhã Và Thiền      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Tại Sao Chúng Ta Tu Theo Đạo Phật      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Tâm Rộng Trời Đất Rộng Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
3/5/2012 
CD 
Tam Tuệ Học      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Tam Vô Lậu Học      Thầy Tuệ Tỉnh 
 
CD 
Tăng Ni Phật Tử Chúc Xuân Năm 1997 Tại TVTL, Đà Lạt      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Tăng, Ni Chúc Tết Trúc Lâm 1997      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Tăng, Ni, Phật Tử Đón HT Tại Los Angeles      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Tánh Không      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Tánh Không      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Tập Nghiệp      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Tập Nghiệp Nghe Pháp download  HT Thích Thanh Từ 
10/2/2004 
CD 
Tất Cả Pháp Đều Là Phật Pháp Nghe Pháp download  HT Thích Thanh Từ 
9/19/2004 
CD 
Tham Quan Nội Viện & Ngọai Viện TVTL - Đêm Phổ Trà Tại Thất HT (Năm Giáp Tuất)      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Tham Vấn Của Đạo Hữu Michigan      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Tham Vấn Đạo      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Tham Vấn Tại Chùa Viên Quang 1994      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Thăm Viếng & Thuyết Giảng Tại Rạch Giá, Hà Tiên      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Thăm Viếng Các TV Tại Vũng Tàu, Long Thành      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Thâm Ý Qua Hình Tượng Phật Và Bồ Tát      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Thần Hội Ngữ Lục      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
12 
Thân Người Khó Được, Phật Pháp Khó Nghe      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Thân Người Khó Được, Phật Pháp Khó Nghe      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Thân Người Khó Được, Phật Pháp Khó Nghe      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Thẳng Một Đường Mà Đi Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
5/17/2007 
CD 
Thất Thánh Tài Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
11/30/2004 
CD 
Thầy, Tăng, Ni, Và Phật Tử Trùng Tu Lại TV Quang Chiếu      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Thế Nào Là Người Biết Thương Mình      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Thế Nào Là Thật Biết Thương Mình      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Thiền Căn Bản      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Thiền Chơn Không      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Thiền Chơn Không 1970-1992      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Thiền Đốn Ngộ      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Thiền Giáo Lý Thượng Thừa      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Thiền Là Cội Gốc Của Đạo Phật      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Thiền Môn Nhật Tụng      Thầy Tuệ Giác 
 
CD 
Thiền Phật Giáo Vn      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Thiền Sư Thường Chiếu      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Thiền Sư Vn Tham Vấn      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Thiền Tông Chỉ Nam      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Thiền Và Đạo Phật Trong Đời Sống Hhàng Ngày      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Thiền Viện Đạo Viên      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Thương Mình Là Trở Lại Hại Mình      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Thuyết Luân Hồi Nghe Pháp download  HT Thích Thanh Từ 
10/1/2004 
CD 
Tiến Trình Xây Dựng TV Trúc Lâm      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Tìm Ngọc Như Ý      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Tìm Ngọc Như Ý TVTL      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Tìm Về Cuội Nguồn      Thầy Tuệ Tỉnh 
 
CD 
Tín Tâm Minh      Thầy Tuệ Tỉnh 
 
CD 
Tinh Thần Đạt Ma, Hình Tổ, Và Hình Tượng Phật      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Tinh Thần Tự Do Của Đạo Phật      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Tổ Bồ Đề Đạt Ma      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Tóat Yếu Lý Bát Nhã      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Trên Núi Yên Tử - 1997      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Trí Tuệ Giác Ngộ Của Đức Phật Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
11/30/2004 
CD 
Trích Tuệ Trung Thượng Sỹ - Bài Ca Tâm Phật      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Trích Tuệ Trung Thượng Sỹ - Bài Văn Trữ Từ Tự Răn      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Trích Tuệ Trung Thượng Sỹ - Sống Chết Nhàn Mà Thôi      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Trở Về Chốn Tổ      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Trời Mây Nghe Pháp download  HT Thích Thanh Từ 
2/26/2009 
CD 
Truyền Gia Bảo - Thiền Tông Trực Chỉ Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
2/20/2009 
CD 
Truyền Tâm Pháp Yếu      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
TS Tuyết Đường dạy chúng Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
3/6/2012 
CD 
Tứ Chánh Cần      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Tứ Hoằng Thệ Nguyện Nghe Pháp download  Ni Sư Hạnh Diệu 
11/30/2004 
CD 
Tu Là Điều Phục Tâm      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Tu Là Dừng Chuyển & Sạch Nghiệp      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Tu Là Dừng Chuyển Và Sạch Nghiệp      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Tu Là Nguồn Hạnh Phúc      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Tu Là Xây Dựng Bản Thân Và Gia Đình      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Tư Liệu Thiền Viện Quang Chiếu - Bên Thầy      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Tu Phật - Học Phật      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Tu Thiền Và Lợi Ích Của Sự Tu Thiền      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Tuệ Học, Vô Lậu Học, Và Đường Lối Tu Thiền      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Tụng Tam Quy Ngũ Giơ'i      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Tùy Duyên Bất Biến      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
TV Quang Chiếu Chuẩn Bị Lễ Quy Y 2002      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
TV Trúc Lâm Đang Xây Cất - Lễ Tự Tứ Tại TV Thường Chiếu      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Uyển Lăng Lục      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Vào Cổng Nhà Thiền      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Vào Cửa Không      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Về Thăm Quê Hương      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Viếng Thăm & Thuyết Giảng Của HT Tại Sài Gòn 1998      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Viếng Thăm Hòa Thượng Thích Mãn Giác      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Viếng Thăm TV Trúc Lâm      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Vô Minh      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Vô Thường Và Nhân Quả      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
     HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Xây Dựng Sự Nghiệp Bất Tọai      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Xây Dựng Tu Viện Chơn Không      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Xuân Đinh Sửu 1997 Tại Thường Chiếu      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Xuân Đinh Sửu 1997 Tại Thường Chiếu, Chân Không      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Xuân Trong Cửa Thiền      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS 
Ý Nghĩa Đạo Viên      HT Thích Thanh Từ 
 
CD 
Ý Nghĩa Tam Tự Qui Y Nghe Pháp download  HT Thích Thanh Từ 
11/30/2004 
CD 
Ý Nghĩa Xuất Gia      HT Thích Thanh Từ 
 
VHS