Băng Giảng

Xin vui lòng liên lạc Thiền Viện để thỉnh những băng giảng, kinh sách và dụng cụ tọa thiền ở số (817-483-8670) hoặc gởi Email đến quangchieuzen@yahoo.com. Quí vị có thể nghe những bài Pháp Thoại đã được cập nhật bằng cách nhấn trỏ vào các file để nghe.

CÁC BÀI GIẢNG PHỔ THÔNG - HT. THÍCH THANH TỪ
Bi Nhẫn Trí
Bản Ngã Là Gốc Khổ Đau Và Bất Công
Ba Điều Căn Bản Của Người Phật Tử
Ba Con Rắn Độc
Ai Truyền Tâm Ấn
Ai Thực Tế Hơn Ai
Ái Là Gốc Luân Hồi Sanh Tử