Thien Vien Quang Chieu: Bang Giang

Băng Giảng

Xin vui lòng liên lạc Thiền Viện để thỉnh những băng giảng, kinh sách và dụng cụ tọa thiền ở số (817-483-8670) hoặc gởi Email đến quangchieuzen@yahoo.com. Quí vị có thể nghe những bài Pháp Thoại đã được cập nhật bằng cách nhấn trỏ vào các file để nghe.

CÁC BÀI GIẢNG PHỔ THÔNG - NI SƯ HẠNH DIỆU
Sáu Căn Là Gốc Luân Hồi Giải Thoát
Quan Âm Trong Nhà
Thiền Sư Phật Nhãn Dạy Chúng
Nụ Cười Của Hòa Thượng Bố Đại
Người Biết Sống Một Mình
Mất Mát Và Sự Cảm Nhận
Đạo Phật Thành Đạo Là Thành Cái Gì
Bài Kệ Khuyến Thế B4
Bài Kệ Khuyến Thế B3
Bài Kệ Khuyến Thế B2
Bài Kệ Khuyến Thế B1
Rộng Kết Duyên Lành
HT Vạn Am Dạy Chúng
14 Điều Răn Của Đức Phật
Ba Yếu Tố Thành Tựu
Bài Học Leo Núi
Bài Học Từ Cây Cỏ
Bài Kệ Thượng Đường 17.3.2013
Bồ Tát Quan Thế Âm Qua Kinh Điển Và Trong Nhân Gian
Buông Xã
Chấp Là Gốc Sanh Tử
Chất Độc Tâm Thức
Đạo Nghĩa Thầy Trò
Đạo Phật Tự Do Và Bình Đẳng
Đẹp Hơn Những Bông Hoa
Dòng Nước Chánh Pháp
Hai Mươi Điều Khó Được
Hãy Thắp Ngọn Đèn Của Chính Mình
Hãy Tự Đảm Đương
Hãy Tự Thắp Ngọn Đèn
Học Theo Gương Phật
Khổ
Kho Báu Nhà Mình
Lời Khen Tiếng Chê
Lòng Hiếu Thảo Của Người Tại Gia Và Xuất Gia
Mộng
Một Dừng Muôn Việc Dừng
Mười Điều Tâm Niệm
Ngã
Ngốc Am
Người Phật Tử Tại Gia Đối Với Ngũ Dục Như Thế Nào
Người Phật Tử Tại Gia Tu Như Thế Nào
Nhân Quả Không Rời
Phật Là Đấng Vô Thượng Y Vương
Phật Sống Hành Đạo Và Ra Đi Như Một Con Người
Quăng Gánh Nặng Xuống
Sáu Đề Mục Tự Bảo Hộ
Tâm Rộng Trời Đất Rộng
Thẳng Một Đường Mà Đi
Thất Thánh Tài
Trí Tuệ Giác Ngộ Của Đức Phật
TS Tuyết Đường dạy chúng
Tứ Hoằng Thệ Nguyện