Băng Giảng

Xin vui lòng liên lạc Thiền Viện để thỉnh những băng giảng, kinh sách và dụng cụ tọa thiền ở số (817-483-8670) hoặc gởi Email đến quangchieuzen@yahoo.com. Quí vị có thể nghe những bài Pháp Thoại đã được cập nhật bằng cách nhấn trỏ vào các file để nghe.

CÁC BÀI GIẢNG PHỔ THÔNG - NI SƯ HẠNH DIỆU
Ba Yếu Tố Thành Tựu
Bài Học Leo Núi
Bài Học Từ Cây Cỏ
Bài Kệ Khuyến Thế B4
Bài Kệ Khuyến Thế B3
Bài Kệ Khuyến Thế B2
Bài Kệ Khuyến Thế B1
Bài Kệ Thượng Đường 17.3.2013
Bệnh Tâm Thần
Bồ Tát Quan Thế Âm Qua Kinh Điển Và Trong Nhân Gian
Buông Xã
Chấp Là Gốc Sanh Tử
Chất Độc Tâm Thức
Đạo Nghĩa Thầy Trò
Đạo Phật Tự Do Và Bình Đẳng
Đạo Vị Trong Cuộc Sống ?
Đẹp Hơn Những Bông Hoa
Dòng Nước Chánh Pháp
Đạo Phật Thành Đạo Là Thành Cái Gì
Hai Mươi Điều Khó Được
Hãy Tự Đảm Đương
Hãy Thắp Ngọn Đèn Của Chính Mình
Hãy Tự Thắp Ngọn Đèn
Học Theo Gương Phật
HT Vạn Am Dạy Chúng
Hư danh sanh ngạo mạn
Khai Pháp
Kho Báu Nhà Mình
Khổ
Kinh chăn trâu
Kinh niệm thân
Lòng Hiếu Thảo Của Người Tại Gia Và Xuất Gia
Lời Khen Tiếng Chê
Mất Mát Và Sự Cảm Nhận
Mộng
Một Dừng Muôn Việc Dừng
Mười Bốn Điều Răn Của Đức Phật
Mười Điều Tâm Niệm
Ngã
Ngốc Am
Người Biết Sống Một Mình
Người Phật Tử Tại Gia Đối Với Ngũ Dục Như Thế Nào
Người Phật Tử Tại Gia Tu Như Thế Nào
Nhắc nhở Quý Cô lớn tuổi
Nhân Quả Không Rời
Nói chuyện với Đạo Tràng Thái Tuệ
Nói chuyện với Đạo Tràng Tuệ Quang B01
Nói chuyện với Đạo Tràng Tuệ Quang B02
Nụ Cười Của Hòa Thượng Bố Đại
Phật Sống Hành Đạo Và Ra Đi Như Một Con Người
Phật Đản
Phật Là Đấng Vô Thượng Y Vương
Quan Âm Trong Nhà
Quăng Gánh Nặng Xuống
Rộng Kết Duyên Lành
Sáu Căn Là Gốc Luân Hồi Giải Thoát
Sáu Đề Mục Tự Bảo Hộ
Sống đạo
Thiền Sư Phật Nhãn Dạy Chúng
Thẳng Một Đường Mà Đi
Thất Thánh Tài
Trí Tuệ Giác Ngộ Của Đức Phật
TS Tuyết Đường dạy chúng
Tứ Hoằng Thệ Nguyện
Tâm Rộng Trời Đất Rộng