Băng Giảng

Xin vui lòng liên lạc Thiền Viện để thỉnh những băng giảng, kinh sách và dụng cụ tọa thiền ở số (817-483-8670) hoặc gởi Email đến quangchieuzen@yahoo.com.

Hương của các loài hoa

Không bay ngược chiều gió

Nhưng hương người đức hạnh

Ngược gió bay muôn phương

Kinh Pháp Cú

CÁC BÀI GIẢNG PHỔ THÔNG - NI SƯ HẠNH DIỆU
PT1 - 017. Hãy Tự Thắp Ngọn Đèn Của Chính Mình
PT1 - 016. Hãy Tự Đảm Đương
PT1 - 015. Hai Mươi Điều Khó Được
PT1 - 014. Đạo Phật Thành Đạo Là Thành Cái Gì
PT1 - 013. Dòng Nước Chánh Pháp
PT1 - 012. Đẹp Hơn Những Bông Hoa
PT1 - 011. Đạo Vị Trong Cuộc Sống
PT1 - 010. Đạo Phật Tự Do Và Bình Đẳng
PT1 - 009. Đạo Nghĩa Thầy Trò
PT1 - 008. Chất Độc Tâm Thức
PT1 - 007. Chấp Là Gốc Sanh Tử
PT1 - 006. Bồ Tát Quan Âm Qua Kinh Điển Và Trong Nhân Gian
PT1 - 005. Bệnh Tâm Thần
PT1 - 004. Bài Kệ Thượng Đường
PT1 - 003. Bài Học Từ Cây Cỏ
PT1 - 002. Bài Học Leo Núi
PT1 - 001. Ba Yếu Tố Thành Tựu