Băng Giảng

Xin vui lòng liên lạc Thiền Viện để thỉnh những băng giảng, kinh sách và dụng cụ tọa thiền ở số (817-483-8670) hoặc gởi Email đến quangchieuzen@yahoo.com. Quí vị có thể nghe những bài Pháp Thoại đã được cập nhật bằng cách nhấn trỏ vào các file để nghe.

CÁC BÀI GIẢNG KINH LUẬN - TT.THÍCH THÔNG PHƯƠNG
Chứng Đạo Ca 10
Chứng Đạo Ca 09
Chứng Đạo Ca 08
Chứng Đạo Ca 07
Chứng Đạo Ca 06
Chứng Đạo Ca 05
Chứng Đạo Ca 04
Chứng Đạo Ca 03
Chứng Đạo Ca 02
Chứng Đạo Ca 01