Băng Giảng

Xin vui lòng liên lạc Thiền Viện để thỉnh những băng giảng, kinh sách và dụng cụ tọa thiền ở số (817-483-8670) hoặc gởi Email đến quangchieuzen@yahoo.com. Quí vị có thể nghe những bài Pháp Thoại đã được cập nhật bằng cách nhấn trỏ vào các file để nghe.

CÁC BÀI GIẢNG KINH LUẬN - HT. THÍCH THANH TỪ
Kinh Bát Nhã 03 (Hết)
Kinh Bát Nhã 02
Kinh Bát Nhã 01
Kinh Kim Cang 09 (Hết)
Kinh Kim Cang 08
Kinh Kim Cang 07
Kinh Kim Cang 06
Kinh Kim Cang 05
Kinh Kim Cang 04
Kinh Kim Cang 03
Kinh Kim Cang 02
Kinh Kim Cang 01